Sue Frieze

Chapman High School, FR. English


Phone: 785-922-6561